booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Programa „Europa piliečiams“

Europos Sąjungos Taryba 2014 m. balandžio 14 d. vienbalsiai priėmė Reglamentą, kuriuo įsteigiama programa „Europa piliečiams“ 2014-2020 m. periodui

Programa siūlo finansinę paramą šiose teminėse srityse:

  • „Europos atminimas“. Ši programos kryptis akcentuoja Europą kaip taikos projektą. Turime išlaikyti praeities atminimą kurdami ateitį. Programa finansuos iniciatyvas, skirtas totalitarinių režimų priežastims svarstyti, nagrinėjančias Europos šiuolaikinei istorijai svarbius momentus ir atskaitos taškus bei iniciatyvas, žvelgiančias iš skirtingų istorinių perspektyvų. Praeityje išmoktų pamokų atsiminimas yra būtina sąlyga kuriant geresnę ateitį.
  • „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“. Šia programos dalimi yra siekiama sustiprinti plačiosios visuomenės supratimą kaip šiandien yra formuojama ES politika. Kryptimi taip pat siekiama skatinti glaudų pilietinės visuomenės įsitraukimą į Europos politikos formavimo procesus. Piliečių organizacijos galės gauti finansavimą projektams, skatintiems ir plėtojantiems atsakingą, demokratinį pilietiškumą bei visuomenės įsitraukimą į Europos integracijos procesus.

Daugiau informacijos galite rasti programai skirtame Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros EACEA (http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en) tinklalapyje.

 

 

Susisiekite su mumis
 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras